Podpora včelařství ve Zlínském kraji – vyhlášení výzvy

Cílem Programu je podpora včelařů ve Zlínském kraji. Důvodem poskytnutí dotace je potřeba zkvalitnit chov včelstev, udržet a zlepšit opylovací službu ve Zlínském kraji a podpořit obměnu včelího díla.

V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady: obměna a navýšení počtu úlů a včelstev, obnova včelího díla a tím snížení výskytu moru včelího plodu.

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) ve lhůtě: od 24. 1. 2022 do 18. 2. 2022 do 12:00 hodin.

V této lhůtě je nutné Žádost doručit na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, popř. zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).

Žadatelé, kteří získali finanční prostředky  na nákup včelařského vybavení z RP08-20, RP08-21 Podpora včelařství ve Zlínském kraji, nemají možnost v roce 2022 podávat Žádost.
Další informace včetně příloh naleznete na webových stránkách Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/rp08-22-podpora-vcelarstvi-ve-zlinskem-kraji-aktuality-17471.html