Vysokoškolský bakalářský studijní obor

V Uherském Hradišti bude ve školním roce 2019/2020 otevřen vysokoškolský bakalářský studijní obor: „Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny“, který je určen všem studentům, jenž chtějí rozvíjet své znalosti, dovednosti, a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomicko-správních oborech se zaměřením na včelařství a udržitelnou správu krajiny.

Bližší informace o studijním oboru naleznete na stránkách: http://www.fves.eu/bc-vcelarstvi.html

Zájemci o studium mohou vyplnit „Přihlášku ke studiu„. Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.