Školení k obsluze CIS

Pro zájemce o seznámení se s obsluhou systému CIS jsme připravili školení, které se uskuteční 9.10.2015 od 15:00 do 19:00 na Fakultě technologické, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v počítačové učebně U1/546. (mapa místa školení)

Počet účastníků je limitován počtem počítačů, proto je třeba, aby se zájemci o školení registrovali předem vyplněním formuláře na adrese: http://goo.gl/forms/sfMBHvpKR7 nebo zasláním emailu s požadovanými údaji na adresu: oozlin@vcelarstvi.cz.