Pozvánka na seminář pro zdravotní referenty ZO a OO

Český svaz včelařů, z. s. ve spolupráci s Krajským koordinačním  výborem Zlínského kraje, zvou zdravotní referenty OO a ZO ČSV na odborně zaměřený seminář, který se bude konat dne 30.1. 2016 od 8:30 hod v Hotelu SOLE, Tř. Tomáše Bati 5213, 760 01 Zlín.

Program:

  1. 8:30 – 9:00     Prezence účastníků
  2. 9:00 – 9:15     Zahájení
  3. 9:15 – 11:15   Nejzávažnější nenakažlivá a nakažlivá onemocnění včel a včelího plodu, příčiny a šíření nemocí, prevence a dezinfekce v chovech včel (ČSV, KZV)
  4. 11:15 – 12:15 Nákazová situace v chovech včel, veterinární a související předpisy pro chovy včel, postupy při zjišťování a tlumení nákaz včel a včelího plodu (SVS, KVS)
  5. 12:15 – 13:00             Přestávka a občerstvení
  6. 13:00 – 14:00 Náplň činnosti zdravotního referenta ZO a OO ČSV, zajišťování léčivých přípravků a vzorků pro diagnostiku nákaz, evidence léčení, práce s CIS (ČSV,  KZV)

 

Každá přednáška bude zakončena diskusí.

 

Předpokládá se ukončení semináře ve 14,00 hodin.

S sebou si prosím přineste číslo svého bankovního účtu k proplacení cestovních náhrad.

ČSV, z. s. uhradí účastníkům společné občerstvení a také cestovné z místa bydliště v souladu se Směrnicí ČSV, o. s. o poskytování náhrad, č. 8/2011.