Pozvánka na podzimní aktiv – 2015

Funkcionáři ZO ČSV okresů: Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště, Zlín jsou zváni na aktiv zástupců ZO, OO a KKV ČSV k aktuální problematice včelařství, vyúčtování národní dotace 2015, Nařízení vlády č. 1 97/2005 Sb., v platném znění, členských příspěvků na rok 20 16 a dalším důležitým otázkám souvisejícími s přípravou podzimního X. Sjezdu ČSV se uskuteční v termínu: 20. září 2015 od 9.00 do 13.00 hodin

Místo konání: Sokolovna Vizovice, Slušovská 177, 763 12 Vizovice (mapa: https://goo.gl/maps/ykQUi)

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu z aktivu 2014
 3. Aktuální problematika našeho spolku
 4. Informace o poskytnuté národní dotaci v roce 20 15
 5. Administrace dotace l.D. – stav v roce 2014, příprava pro rok 2015.
 6. Evropské dotace podle Nařízení vlády 197
 7. Aktuální stav přípravy podzimního X. Sjezdu ČSV, příprava Stanov, návrhy členské základny
 8. Členské příspěvky na rok 2016
 9. Problematika včelařství v kraji – zástupci KÚ
 10. Zdravotní problematika v kraji, veterinární předpisy, stav v MVP – zástupci SVS
 11. Diskuze
 12. Závěr

 

Vzhledem k důležitosti jednání je účast nutná!

 

Dejte pozor na správně vyplněné cestovní příkazy s doplněným číslem účtu , na které bude cestovné zasláno. Cestovní náklady účastníkům aktivu (vždy jednomu zástupci OO a ZO), přednášející,  občerstvení a pronajaté prostory hradí RV ČSV. Pokud bude použito osobní auto, bude účtována I. vlaková třída podle ujetých kilometrů.