Plán akcí ČSV OO Zlín na rok 2018

Níže naleznete plán akcí ČSV OO Zlín, které se budou pořádat pro včelaře a veřejnost v roce 2018.

Sledujte pravidelně webové stránky ČSV OO Zlín, budou na nich upřesňovány termíny jednotlivých akcí.