Nové nařízení SVS – Zlín-Prštné

Bylo zveřejněno nové nařízení SVS o zřízení ochranných pásem. Všechna aktuální nařízení jsou dostupná na úřední desce SVS.