Nové nařízení SVS – Tlumačov

Bylo zveřejněno nové nařízení SVS o zřízení ochranných pásem. Všechna aktuální nařízení jsou dostupná na úřední desce SVS.