Nová nařízení SVS – Poteč a Valašské Klobouky

Byla zveřejněna nová nařízení SVS o zřízení ochranných pásem. Všechna aktuální nařízení jsou dostupná na úřední desce SVS.