Nařízení SVS – Provodov, Březnice u Zlína

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), a v souladu s ustanovením § 11 vyhl. č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji:

1) Vymezení ohnisek
Ohnisky nebezpečné nákazy moru včelího plodu, byly vymezeny stanoviště včelstev ve Zlínském kraji: Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2018/083363-Z ze dne 18. 7. 2018 v katastru obce Provodov na Moravě, okres Zlín, Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2018/086919-Z ze dne 31. 7. 2018 v katastru obce Březnice u Zlína, okres Zlín.

2) Vymezení ochranných pásem
(1) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v obci Provodov na Moravě, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Březůvky, Ludkovice, Podhradí u Luhačovic, Provodov na Moravě, Řetechov, Želechovice nad Dřevnicí,
(2) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v obci Březnice u Zlína, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Bohuslavice u Zlína, Březnice u Zlína, Doubravy, Kudlov, Malenovice u Zlína, Zlín.