Nařízení SVS – Pozlovice

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), a v souladu s ustanovením § 11 vyhl. č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a), b), e) a § 54 odst. 1 písm. a), b), d) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji:


Čl. 1 Vymezení ohniska
Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu, bylo vymezeno stanoviště včelstev ve Zlínském kraji:
Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2019/117072-Z ze dne 27. 9. 2019 v katastru obce Pozlovice, okres Zlín.


Čl. 2 Vymezení ochranného pásma
Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v obci Pozlovice, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí:
na okrese Zlín 
Dolní Lhota u Luhačovic, Horní Lhota u Luhačovic, Kladná Žilín, Ludkovice, Luhačovice, Petrůvka u Slavičína, Podhradí u Luhačovic, Pozlovice a Řetechov.

 

Celý text nařízení je dostupný na úřední desce SVS.