Nařízení SVS – č.j. SVS/2015/054952-Z

Na stránkách SVS bylo uveřejněno nové nařízení – č. j. SVS/2015/054952-Z. Včelaři v dotčených oblastech buďte u svých včelstev obezřetní a důkladně prostudujte nařízení.