Nařízení Státní veterinární správy – Trnava

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), a v souladu s ustanovením § 11 vyhl. č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a), b), e) a § 54 odst. 1 písm. a), b), d) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji:

Čl. 1 Vymezení ohnisek

Ohnisky nebezpečné nákazy moru včelího plodu, byla vymezena stanoviště včelstev ve Zlínském kraji: Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2019/052347-Z ze dne 25. 4. 2019 v katastru obce Trnava, okres Zlín, Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2019/052282-Z ze dne 25. 4. 2019 v katastru obce Zlín, okres Zlín.

Čl. 2 Vymezení ochranných pásem

(1) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v obci Trnava, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: na okrese Zlín Podkopná Lhota, Trnava u Zlína a Všemina, na okrese Vsetín Hošťálková a Liptál.

(2) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v obci Zlín, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí:

na okrese Zlín Březnice u Zlína, Kudlov, Lhotka u Zlína, Louky na Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Mladcová, Prštné, Tečovice a Zlín.

 

Celý text nařízení naleznete na úřední desce SVS.