NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – zrušení OP – září 2016

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán příslušný
podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární
zákon“), v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona tímto
u k o n č u j e
mimořádná veterinární opatření nařízená
k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu
v územním obvodu Zlínského kraje.

Celý text nařízení naleznete na úřední desce SVS.