Nařízení Státní veterinární správy – okres Zlín

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), a v souladu s ustanovením § 11 vyhl. č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a), b), e) a § 54 odst. 1 písm. a), b), d) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji

Čl. 1 Vymezení ohnisek

Ohnisky nebezpečné nákazy moru včelího plodu, byla vymezena stanoviště včelstev ve Zlínském kraji: Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2019/055809-Z ze dne 3. 5. 2019 v katastru obce Kladná Žilín, okres Zlín, Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2019/055987-Z ze dne 3. 5. 2019 v katastru obce Žítková, okres Uherské Hradiště, Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2019/057460-Z ze dne 7. 5. 2019 v katastru obce Trnava, okres Zlín, Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2019/057482-Z ze dne 7. 5. 2019 v katastru obce Trnava, okres Zlín, Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2019/057879-Z ze dne 9. 5. 2019 v katastru obce Lípa, okres Zlín, Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2019/058424-Z ze dne 10. 5. 2019 v katastru obce Dešná, okres Zlín.

Čl. 2 Vymezení ochranných pásem

(1) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v obci Kladná Žilín, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: na okrese Zlín Kladná Žilín, Luhačovice, Petrůvka u Slavičína, Pozlovice, Rudimov, na okrese Uherské Hradiště Přečkovice.

(2) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v obci Žítková, okres Uherské Hradiště, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: na okrese Uherské Hradiště Bzová u Uherského Brodu, Komňa, Krhov u Bojkovic, Pitín, Starý Hrozenkov, Vápenice u Starého Hrozenkova, Žítková.

(3) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v obci Trnava, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: na okrese Zlín Podkopná Lhota, Trnava u Zlína, Všemina.

(4) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v obci Lípa, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: na okrese Zlín Horní Lhota u Luhačovic, Lípa nad Dřevnicí, Provodov na Moravě, Zádveřice, Želechovice nad Dřevnicí.

(5) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v obci Dešná, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: na okrese Zlín Dešná u Zlína, Chrastěšov, Jasenná na Moravě, Lutonina, Neubuz, Raková, Slušovice, Trnava u Zlína, Vizovice, Všemina

 

Celý text nařízení naleznete na úřední desce SVS.