NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MVP – Trnava

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 17 odst. 4 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji:

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutími Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2017/080285-Z ze dne 29. 6. 2017 vymezeno stanoviště chovu včel v obci Trnava, a to s účinností od 29. 6. 2017.

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území:

v okrese Zlín:

Dešná u Zlína, Držková, Hrobice na Moravě, Chrastěšov, Jasenná na Moravě, Kašava, Lutonina, Neubuz, Podkopná Lhota, Slušovice, Trnava u Zlína a Všemina

v okrese Vsetín:

Hošťálková, Liptál a Ratiboř u Vsetína územního obvodu Zlínské kraje.

Celý text nařízení najdete na stránkách SVS.