NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MVP – Poteč

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutími Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Zlínský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2017/072427-Z
ze dne 12. 6. 2017 vymezeno stanoviště chovu včel v obci Poteč, a to s účinností od 12. 6. 2017.

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území:
v okrese Zlín
Brumov, Drnovice u Valašských Klobouk, Křekov, Lipina, Mirošov u Valašských Klobouk,
Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč, Smolina, Tichov, Valašské Klobouky
a Vlachova
Lhota
v okrese Vsetín
Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná na Moravě, Študlov
a Valašské Příkazy
územního obvodu Zlínské kraje.

Celý text nařízení naleznete na úřední desce SVS.