NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MVP – Poteč

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutími Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2017/067334-Z ze dne 31. 5. 2017 vymezeno stanoviště chovu včel v obci Poteč , a to s účinností od 31. 5. 2017.

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území:
v okrese Zlín
Brumov, Lipina, Mirošov u Valašských Klobouk, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč,
Smolina, Tichov a Valašské Klobouky
v okrese Vsetín
Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná na Moravě, Študlov a Valašské Příkazy
územního obvodu Zlínské kraje.

 

Celý text nařízení naleznete na úřední desce SVS.