NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MVP okres Zlín – Vlachovice, Velíková, Kladná Žilín

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), a v souladu s ustanovením § 11 vyhl. č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji:
(1) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v obci Velíková, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Březová u Zlína, Hrobice na Moravě, Hvozdná, Kašava, Lukov u Zlína, Ostrata, Štípa, Velíková, Vlčková,

(2) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v obci Vlachovice, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Divnice, Křekov, Lipová u Slavičína, Vlachovice, Vrbětice,

(3) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v obci Kladná Žilín, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: na okrese Zlín Kladná Žilín, Luhačovice, Petrůvka u Slavičína, Rudimov.
Celý text nařízení naleznete na úřední desce SVS.