NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MVP – Kašava

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutími Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Zlínský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2017/070043-Z
ze dne 6. 6. 2017 vymezeno stanoviště chovu včel v obci Kašava, a to s účinností od 6. 6. 2017.

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území:
v okrese Zlín:
Březová u Zlína, Držková, Horní Ves u Fryštáku, Hrobice na Moravě, Hvozdná, Kašava, Lukov
u Zlína, Neubuz, Ostrata, Podkopná Lhota, Slušovice, Štípa, Trnava u Zlína, Velíková, Vítová,
Vlčková
a Všemina
v okrese Vsetín:
Hošťálková
územního obvodu Zlínské kraje.

 

Celý text nařízení lze najít na úřední desce SVS.