NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MVP Březnice

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně
a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „veterinární zákon“), v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 17 odst. 4 a § 54 odst. 1 písm. a), b),
d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutími Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Zlínský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j.
SVS/2017/110945-Z ze dne 18. 9. 2017 vymezeno stanoviště chovu včel v obci Březnice, a to s účinností od 18. 9. 2017.

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území Bohuslavice
u Zlína, Březnice u Zlína, Březůvky, Doubravy, Jaroslavice u Zlína, Karlovice u Zlína, Kudlov,
Lhota u Zlína, Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Mladcová, Provodov na Moravě, Prštné,
Příluky u Zlína, Salaš u Zlína, Tečovice, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí územního obvodu Zlínské
kraje.

Celý text nařízení naleznete na úřední desce SVS.