Formulář pro aerosolování

Aktuální formulář pro aerosolování lze najít na stránkách  ČSV:

www.vcelarstvicz >> dotace >> evropské dotace >> formuláře

http://www.vcelarstvi.cz/files/szf_197-2015/vcelarstvi-4-2015-priloha.pdf