Dotace Zlínského kraje pro včelaře pro rok 2017

Zlínský kraj otevírá program RP08-17 Podpora včelařství ve Zlínském kraji. Příjem žádostí je od 1.2.2017.
Žádost se podává nejprve elektronicky, následně je potřeba ji vytisknout, podepsat a zaslat s přílohami na Zlínský kraj.
Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě: od 1. 2. 2017 do 3. 3. 2017 do 12:00 hodin.