NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MVP okres Zlín – Provodov, Kladná Žilín, Všemina, Vítová, Luhačovice, Březnice u Zlína, Petrůvka u Slavičína

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), a v souladu s ustanovením § 11 vyhl. č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji:

(1) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v obci Provodov na Moravě, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Horní Lhota u Luhačovic, Podhradí u Luhačovic, Provodov na Moravě, Lípa nad Dřevnicí, Želechovice nad Dřevnicí,

(2) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v obci Kladná Žilín, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: na okrese Zlín Kladná Žilín, Luhačovice, Petrůvka u Slavičína, Pozlovice, Rudimov, na okrese Uherské Hradiště Přečkovice,

(3) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v obci Všemina, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Dešná u Zlína, Chrastěšov, Jasenná na Moravě, Lutonina, Neubuz, Trnava u Zlína, Všemina,

(4) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v obci Vítová, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Dolní Ves, Fryšták, Horní Ves u Fryštáku, Vítová, Štípa, Lukov u Zlína, Lukoveček,

(5) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v obci Luhačovice, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: na okrese Zlín Kladná Žilín, Luhačovice, Ludkovice, Pozlovice, na okrese Uherské Hradiště Přečkovice,

(6) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v obci Březnice u Zlína, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Bohuslavice u Zlína, Březnice u Zlína, Doubravy, Kudlov, Malenovice u Zlína, Zlín,

(7) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v obci Petrůvka u Slavičína, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Dolní Lhota u Luhačovic, Kladná Žilín, Luhačovice, Petrůvka u Slavičína, Pozlovice.
Celý text nařízení naleznete na úřední desce SVS.