Zájezd pořádaný ZO Zlín

Upozorňuji, že je možno se ještě přihlásit na včelařský zájezd naší ZO ČSV Zlín do 23.7.2017

Tradiční zájezd naší ZO ČSV Zlín a zlínských včelařů se koná v sobotu 29.7.2017 na Slovensko do Horní Bukové (okres. Trnava). Cena zájezdu 500,– Kč, přihlášky u přítele Pavla Šimečka (mobil 608 885 911). Odjezd v 7,00 hodin ze Zlína od FT UTB ve Zlíně a návrat do 21.00 hodin.

Je taktéž možné se přihlásit ing. Kalenda Jiří, mobil 602 558 994

Zdraví a přeje úspěšný den

ing. Kalenda Jiří