Nové nařízení KVS č. j. SVS/2015/075105-Z o zrušení MVO

KVS Zlínského kraje vydala dne 22.7.2015 nové nařízení č. j. SVS/2015/075105-Z o zrušení MVO.