Nařízení SVS – č. j. SVS/2015/066785-Z

Na stránkách SVS bylo uveřejněno nové nařízení – č. j. SVS/2015/066785-Z.

Včelaři v dotčených oblastech s MVP [pásma kolem Nedachlebic, Svárova (UH), Hošťálkové (VS), Bohuslavic u Zlína, Hostišové, Provodova, Újezdu, Vysokého Pole (ZL) a Straníku, Mořkovic a Veřovic (NJ)] buďte u svých včelstev obezřetní a důkladně prostudujte nařízení.