NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MVP – Zlín

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutími Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2017/065197-Z
ze dne 25. 5. 2017 vymezeno stanoviště chovu včel ve Zlíně a č. j. SVS/2017/065205-Z a to s účinností od 25. 5. 2017.

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území:
Březnice u Zlína, Dolní Ves, Fryšták, Hvozdná, Jaroslavice u Zlína, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lípa nad Dřevnicí, Lužkovice, Malenovice u Zlína, Mladcová, Prštné, Příluky u Zlína, Štípa, Veselá u Zlína, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí územního obvodu Zlínské kraje.

Celý text nařízení naleznete na úřední desce SVS.