NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MVP – Želatovice

Ohnisky nebezpečné nákazy moru včelího plodu byla rozhodnutími Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2017/071443–M ze dne 8. 6. 2017 vymezena stanoviště chovu včel v obci Želatovice, okres Přerov, Olomoucký kraj, a to s účinností od 8. 6. 2017.

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovuje toto katastrální území obce Kostelec u Holešova v okrese Kroměříž územního obvodu Zlínské kraje.

Celý text nařízení naleznete na úřední desce SVS.