NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MVP – Semetín

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2017/060049-Z ze dne 15. 5. 2017 vyhlásila stanoviště chovu včel obce Semetín.

Ochranné pásmo zahrnuje katastrální území Hošťálková, Jablůnka, Jasenka, Kateřinice u Vsetína, Lhota u Vsetína, Liptál, Pržno u Vsetína, Ratiboř u Vsetína, Rokytnice u Vsetína, Růžďka, Ústí u Vsetína a Vsetín v územním obvodu Zlínské kraje.

Celý text vyhlášky je zveřejněn na úřední desce SVS.