NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MVP Luhačovice

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně
a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „veterinární zákon“), v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 17 odst. 4 a § 54 odst. 1 písm. a), b),
d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutími Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Zlínský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j.
SVS/2017/104211-Z ze dne 31. 8. 2017 vymezeno stanoviště chovu včel v obci Luhačovice, a to s účinností od 31. 8. 2017.

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území:

v okrese Zlín
Biskupice u Luhačovic, Dolní Lhota u Luhačovic, Horní Lhota u Luhačovic, Hřivínův Újezd,
Kaňovice u Luhačovic, Kladná-Žilín, Ludkovice, Luhačovice, Nevšová, Petrůvka u Slavičína,
Podhradí u Luhačovic, Polichno, Pozlovice, Rudimov, Řetechov a Slavičín

v okrese Uherské Hradiště
Bojkovice, Přečkovice, Rudice, Újezdec u Luhačovic a Záhorovice
územního obvodu Zlínské kraje.

 

Celý text nařízení najdete na úřední desce SVS.