NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MVP – Dolní Ves

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutími Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Zlínský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2017/072433-Z
ze dne 12. 6. 2017 vymezeno stanoviště chovu včel v obci Dolní Ves, a to s účinností od 6. 6. 2017.

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území:
v okrese Zlín
Dolní Ves, Fryšták, Horní Ves u Fryštáku, Kostelec u Zlína, Lukov u Zlína, Lukoveček, Mladcová,
Racková, Štípa, Velíková, Vítová
a Zlín
v okrese Kroměříž
Horní Lapač, Lechotice, Martinice u Holešova, Přílepy u Holešova
a Žeranovice
územního obvodu Zlínské kraje.

Celý text nařízení naleznete na úřední desce SVS.